50 câu hội thoại tiếng Trung đơn giản nhất

50 câu hội thoại tiếng Trung đơn giản nhất dù bạn là người không biết gì về tiếng Trung cũng có thể hiểu được để sống được trong môi trường tiếng Trung.

Nghĩa tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung
Không có gì Never mind 不要紧。(Bùyàojǐn.)
Không vấn đề gì No problem  没问题! (Méi wèntí!
Thế đó That’s all!  就这样! (Jiù zhèyàng!)
 Hết giờ Time is up 时间快到了。(Shíjiān kuài dàole.)
Có tin tức gì mới không What’s new? 有什么新鲜事吗? (Yǒu shé me xīnxiān shì ma?)
Tin tôi đi Count me on 算上我。(suàn shàng wǒ.)
Đừng lo lắng Don’t worry  别担心。(Bié dānxīn.)
Thấy đỡ hơn chưa? Feel better? 好点了吗? (Hǎo diǎnle ma?)
 Anh yêu em I love you! 我爱你! (Wǒ ài nǐ!)
Tôi là fan hâm mộ của anh ý I’m his fan 我是他的影迷。(Wǒ shì tā de yǐngmí.)
 Nó là của bạn à? Is it yours? 这是你的吗? (Zhè shì nǐ de ma?)
Rất tốt That’s neat 这很好。(Zhè hěn hǎo.)
Bạn có chắc không? Are you sure? 你肯定吗? (Nǐ kěndìng ma?)
Tôi có phải không? Do l have to  非做不可吗? (fēi zuò bùkě ma?)
Anh ấy cùng tuổi với tôi He is my age 他和我同岁。(Tā hé wǒ tóng suì.)
Của bạn đây Here you are 给你。(Gěi nǐ.)
Không ai biết No one knows  没有人知道。(Méiyǒu rén zhīdào.)
Đừng vội vàng (căng thẳng) Take it easy 别紧张。(Bié jǐnzhāng.)
Tiếc quá  What a pity! 太遗憾了! (Tài yíhànle!)
Còn gì nữa không?   Anything else? 还要别的吗? (Hái yào bié de ma?)
Cẩn thận To be careful! 定要小心! (Yīdìng yào xiǎoxīn!)
Giúp tôi một việc Do me a favor? 帮个忙,好吗? (Bāng gè máng, hǎo ma?)
Đừng khách sá  Help yourself 别客气。(Bié kèqì.)
Tôi đang ăn kiêng I’m on a diet  我在节食。(Wǒ zài jiéshí.)
 Giữ liên hệ nhé Keep in Touch 保持联络。(Bǎochí liánluò.)
Thời gian là vàng bạc Time is money 时间就是金钱。(Shíjiān jiùshì jīnqián.)
Ai gọi đó Who’s calling? 是哪一位? (Shì nǎ yī wèi?)
Bạn đã làm đúng You did right  你做得对。(Nǐ zuò dé duì.)
 Bạn đã bán đứng tôi You set me up! 你出卖我! (Nǐ chūmài wǒ!)
Tôi có thể giúp gì bạn? Can I help you?  我能帮你吗? (Wǒ néng bāng nǐ ma?)
Thưởng thức nhé Enjoy yourself! 祝你玩得开心! (Zhù nǐ wán dé kāixīn!)
 Xin lỗi, không có gì Excuse me,Sir 先生,对不起。(Xiānshēng, duìbùqǐ.)
Giúp tôi một tay Give me a hand! 帮帮我! (Bāng bāng wǒ!)
 Mọi việc thế nào? How’s it going? 怎么样? (Zěnme yàng?)
Tôi không biết.  I have no idea 我没有头绪。(Wǒ méiyǒu tóuxù.)
Tôi đã làm được rồi I just made it! 我做到了! (Wǒ zuò dàole!)
 Tôi sẽ để ý I’ll see to it 我会留意的。(wǒ huì liúyì de.)
Tôi rất đói I’m in a hurry! 我在赶时间! (Wǒ zài gǎn shíjiān!)
Đó là chuyên môn của cô ấy It’s her field 这是她的本行。(Zhè shì tā de běn háng.)
Nó phụ thuộc vào bạn It’s up to you  由你决定。(Yóu nǐ juédìng.)
Thật tuyệt vời Just wonderful!  简直太棒了! (Jiǎnzhí tài bàngle!)
Bạn thì sao?  你呢? (Nǐ ne?) What about you?  你呢? (Nǐ ne?)
Bạn nợ tôi đó You owe me one 你欠我一个人情。(Nǐ qiàn wǒ yīgè rénqíng.)
 Không có gì You’re welcome  不客气。(Bù kèqì.)
 Ngày nào đó sẽ làm  Any day will do 哪一天都行夕 (Nǎ yītiān dou xíng xī)
 Bạn đùa à? Are you kidding?  你在开玩笑吧! (Nǐ zài kāiwánxiào ba!)
 Chúc mừng bạn Congratulations!  祝贺你! (Zhùhè nǐ!)
Tôi không chịu nổi  I can’t help it 我情不自禁。(Wǒ qíngbùzìjīn.)
Tôi không có ý đó I don’t mean it 我不是故意的。(Wǒ bùshì gùyì de.)
Tôi sẽ giúp bạn I’ll fix you Up 我会帮你打点的。(Wǒ huì bāng nǐ dǎdiǎn de)
Xem thêm:  Cấu trúc 别(bié) 说(shuō) …… 就(jiù) 是(shì) / 就(jiù) 连(lián) …

Việc tự học tiếng Trung đơn giản tại nhà rất được khuyến khích để cải thiện ngôn ngữ bản thân. Biết thêm một ngôn ngữ là tạo cho bản thân nhiều cơ hội. Nhưng để thành công việc gì thì tạo nền tảng vẫn chính là điều quan trọng và luôn bắt đầu bằng những điều đơn giản nhất.

CƯ DÂN MẠNG ĐANG CÃI NHAU RẰNG ĐÂY LÀ CON TÔM HAY CON TÉP

Link tải tài liệu Học Tiếng Trung Hoa, với password là: zhoyi.net

Tên Tài Liệu Link tải về
BEST Kho TIẾNG TRUNG SIÊU KHỦNG (sưu tầm từ nhiều nguồn) Link nhanh - nhấn để tải (gồm giáo trình, audio, ebook...)
HOT Khóa học Tiếng Trung sơ cấp (đầy đủ phần 1 và phần 2) Link nhanh - nhấn để tải (link fshare tải nhanh)
HOT Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc (3 Mức độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp) Link nhanh - nhấn để tải (link fshare tải nhanh)
HOT Kho nhạc Trung Hoa Link nhanh - nhấn để tải
1 30 bài khẩu ngữ Link nhanh - nhấn để tải
2 300 câu giao tiếp Việt Trung Link nhanh - nhấn để tải
3 1000 câu khẩu ngữ Link nhanh - nhấn để tải
4 3000 câu đàm thoại hàng ngày Link nhanh - nhấn để tải
5 3000 câu giao tiếp hàng ngày Link nhanh - nhấn để tải
6 Bài giảng và bài tập dịch Việt Trung Link nhanh - nhấn để tải
7 Đề thi chứng chỉ A, B Link nhanh - nhấn để tải
8 Đề thi thử HSK 2010 Link nhanh - nhấn để tải
9 Fun with Chinese character Full 3, 2, 1 Link nhanh - nhấn để tải (pass giải nén là: zhoyi.net)
10 Giáo trình BOYA trọn bộ (NEW) Link nhanh - nhấn để tải
11 Giáo trình con đường LU Link nhanh - nhấn để tải
12 Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ Link nhanh - nhấn để tải
13 Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (mới) Link nhanh - nhấn để tải
14 Giáo trình Hán ngữ Newstep Link nhanh - nhấn để tải
15 Giáo trình khẩu ngữ Link nhanh - nhấn để tải
16 Giáo trình luyện nói cấp tốc Link nhanh - nhấn để tải
17 Giáo trình nghe nói Hán ngữ trung cấp Link nhanh - nhấn để tải
18 Giáo trình nghe Link nhanh - nhấn để tải
19 HSK tổng hợp Link nhanh - nhấn để tải
20 Người Đài loan học tiếng Việt Link nhanh - nhấn để tải
21 Nhìn tranh kể chuyện Link nhanh - nhấn để tải
22 Phồn thể Link nhanh - nhấn để tải
23 Sổ tay từ mới tiếng Trung Link nhanh - nhấn để tải
24 Tài liệu HSK level 1, 2, 3 Link nhanh - nhấn để tải
25 Tài liệu tiếng Trung tổng hợp Link nhanh - nhấn để tải
26 Thi lái xe máy Taiwan Link nhanh - nhấn để tải
27 Tiếng Hoa thương mại (bài giảng + bài tập) Link nhanh - nhấn để tải
28 Từ phản nghĩa Link nhanh - nhấn để tải
29 21 ngày chinh phục HSK cấp 6 Link nhanh - nhấn để tải
30 21 ngày chinh phục ngữ pháp HSK cao cấp Link nhanh - nhấn để tải
31 30 ngày bức phá HSK Link nhanh - nhấn để tải
32 30 ngày học tiếng Hoa – Trung cấp Link nhanh - nhấn để tải
33 500 chủ đề tiếng Anh – Trung Link nhanh - nhấn để tải
34 900 câu tiếng Việt – Trung Link nhanh - nhấn để tải
35 1500 Hanzi – GianThePinYin – A0 Link nhanh - nhấn để tải
36 1501 Hanzi – PhonThePinYin ZhuYin – A0 Link nhanh - nhấn để tải
37 1000 câu tiếng Anh – Trung thông dụng Link nhanh - nhấn để tải
38 Bảng qui tắc chữ chuẩn và đối chiếu Phon-gian Link nhanh - nhấn để tải
39 Cấu trúc câu Link nhanh - nhấn để tải
40 Chinese Mandarin Vocabulary AC Link nhanh - nhấn để tải
41 Chinh phục ngữ pháp HSK Link nhanh - nhấn để tải
42 Dịch văn bản Trung quốc từ hình ảnh Link nhanh - nhấn để tải
43 Giải thích cách dùng từ trong thi HSK Link nhanh - nhấn để tải
44 Giáo trình đọc báo Hán ngữ – Sơ cấp Link nhanh - nhấn để tải
45 Giáo trình học tiếng Trung Link nhanh - nhấn để tải
46 Giáo trình tiếng Việt – Trung Link nhanh - nhấn để tải
47 Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp HSK Link nhanh - nhấn để tải
48 Liên từ trong HSK Link nhanh - nhấn để tải
49 Mandarin grammar chart Link nhanh - nhấn để tải
50 Mẫu câu dịch Việt – Hoa Link nhanh - nhấn để tải
51 Ngữ pháp tiếng Trung Link nhanh - nhấn để tải
52 Ôn luyện từ vựng HSK Link nhanh - nhấn để tải
53 Phó từ trong HSK Link nhanh - nhấn để tải
54 Tiếng Anh trong văn phòng – Trung Anh Link nhanh - nhấn để tải
55 Toàn thư tự học chữ Hán Link nhanh - nhấn để tải
56 Từ điển Trung quốc bằng hình ảnh Link nhanh - nhấn để tải
57 Từ đồng nghĩa, phản nghĩa Hoa Việt Link nhanh - nhấn để tải
58 Từ này thì ra nghĩa là như này Link nhanh - nhấn để tải
59 Từ vựng chuyên ngành xây dựng Link nhanh - nhấn để tải
60 Vượt qua ngữ pháp HSK Link nhanh - nhấn để tải
61 Cấu trúc câu JPG to PDF Link nhanh - nhấn để tải
62 Xiandai Hanyu Gaoji Jiaocheng Link nhanh - nhấn để tải
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *