Tagged: cấu trúc nếu thì tiếng trung

ngữ pháp tiếng hoa

Kết cấu: Nếu…. thì….. trong tiếng Trung

Kết cấu: Nếu…. thì….. “如果……就……”句式 **************** “如果……就……”, (rú ɡuǒ … … jiù … …): Nếu… thì…. 1. 如果观众朋友们想学好普通话,就一定要多说多练习。 1。Nếu các bạn muốn học giỏi...