Tagged: học tiếng hoa chuyên ngành

tieng hoa chuyen nganh ky thuat

TIẾNG TRUNG CHYÊN NGÀNH KỸ THUẬT

1. 类型/Lèixíng/ loại hình 2. 效率/Xiàolǜ/ hiệu suất 3-掛锁/guàsuõ/Ổ Khóa cửa 4-球锁/qíusuõ/Ổ Khóa cửa hình cầu. 5-玻璃锁扣/bolísuõkòu/ˋKhóa cửa nhôm. 6-房门锁扣/f ángmensuõkòu/Chốt khóa cửa. 7-平面砂布轮/píngmiànshabùlún/Giấy...