Tiếng Trung về đấu thầu

Tiếng Trung về đấu thầu
1. Mời thầu tiếng trung là gì: 招标
2. Người/đơn vị dự thầu tiếng trung là gì: 投标人
3. Dự toán Báo giá tiếng trung là gì: 成本估算
4. Tính khối lượng dự toán tiếng trung là gì: 工料测量
5. Người lập dự toán tiếng trung là gì: 工料测量师
6. Bảng liệt kê dự toán Khối lượng tiếng trung là gì: 工程量清单 (BOQ)
7. Hạng mục công việc tiếng trung là gì: 工作项
8. Phương pháp đo tính tiêu chuẩn (tính khối lượng) tiếng trung là gì: 标准计量方法
9. Chi phí vật tư tiếng trung là gì: 材料成本
10. Chi phí nhân công tiếng trung là gì: 人工成本
11. Chi phí máy móc thiết bị tiếng trung là gì: 机器成本
12. Chi phí trực tiếp tiếng trung là gì: 直接成本
13. Chi phí quản lý tiếng trung là gì: 企业的日常管理费用
14. Chi phí xây dựng tiếng trung là gì: 建造成本
15. Đơn giá tiếng trung là gì: 单价
16. Hợp đồng theo đơn giá khoán tiếng trung là gì: 单价合同
17. Giá trọn gói (một hạng mục công việc) tiếng trung là gì: 一次付款额 (总额)
18. Hợp đồng theo giá trọn gói tiếng trung là gì: 包干合同
19. Giá trị hợp đồng tiếng trung là gì: 合同金额
20. Cho giá, chào giá tiếng trung là gì: 报价
21. dự toán quá cao tiếng trung là gì: 高估 (评价过高)
22. dự toán quá thấp tiếng trung là gì: 低估 (评价过低)
23. Chi phí phát sinh/ bổ sung tiếng trung là gì: 额外开支 (附加费用)
24. Kỹ thuật giá tiếng trung là gì: 价值工程 (V.E)
25. Tiền lưu ký/ bảo chứng (khi tham gia đấu thầu) tiếng trung là gì: 保留款项 (留存款项)
26. Chi phí quản lý công trường tiếng trung là gì: 工地管理费
27. Kỹ thuật dự trù giá tiếng trung là gì: 价格预测技术
28. Danh sách các đơn vị đấu thầu tiếng trung là gì: 投票人名单
29. Điều kiện kỹ thuật mời thầu tiếng trung là gì: 投标技术条款
30. Đơn vị chào giá thầu thấp nhất tiếng trung là gì: 最低价标商
31. Tiền bảo chứng để tham gia đấu thầu tiếng trung là gì: 招标押金
32. Liên danh đấu thầu tiếng trung là gì: 联合投标
33. ngày mở thầu tiếng trung là gì: 投标日期
34. Đơn vị đấu thầu thành công/ trúng thầu tiếng trung là gì: 投标中的得标人
35. Thông báo trúng thầu/ giao thầu tiếng trung là gì: 中标通知
36. Sự đấu thầu có dàn xếp/ thông đồng, chỉ định nhà thầu tiếng trung là gì: 串通围标
37. Dự toán dựa trên phân tích chi phí tiếng trung là gì: 分析估算
38. Phụ phí rủi ro bất ngờ tiếng trung là gì: 应急准备金
39. Khảo sát công trường tiếng trung là gì: 现场参观
40. Tạm ứng thanh toán, tiền tạm ứng công trình tiếng trung là gì: 预付款

Xem thêm:  Từ ngữ tiếng hoa thường dùng trong cuộc sống P1
CƯ DÂN MẠNG ĐANG CÃI NHAU RẰNG ĐÂY LÀ CON TÔM HAY CON TÉP

Link tải tài liệu Học Tiếng Trung Hoa, với password là: zhoyi.net

Tên Tài Liệu Link tải về
BEST Kho TIẾNG TRUNG SIÊU KHỦNG (sưu tầm từ nhiều nguồn) Link nhanh - nhấn để tải (gồm giáo trình, audio, ebook...)
HOT Khóa học Tiếng Trung sơ cấp (đầy đủ phần 1 và phần 2) Link nhanh - nhấn để tải (link fshare tải nhanh)
HOT Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc (3 Mức độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp) Link nhanh - nhấn để tải (link fshare tải nhanh)
HOT Kho nhạc Trung Hoa Link nhanh - nhấn để tải
1 30 bài khẩu ngữ Link nhanh - nhấn để tải
2 300 câu giao tiếp Việt Trung Link nhanh - nhấn để tải
3 1000 câu khẩu ngữ Link nhanh - nhấn để tải
4 3000 câu đàm thoại hàng ngày Link nhanh - nhấn để tải
5 3000 câu giao tiếp hàng ngày Link nhanh - nhấn để tải
6 Bài giảng và bài tập dịch Việt Trung Link nhanh - nhấn để tải
7 Đề thi chứng chỉ A, B Link nhanh - nhấn để tải
8 Đề thi thử HSK 2010 Link nhanh - nhấn để tải
9 Fun with Chinese character Full 3, 2, 1 Link nhanh - nhấn để tải (pass giải nén là: zhoyi.net)
10 Giáo trình BOYA trọn bộ (NEW) Link nhanh - nhấn để tải
11 Giáo trình con đường LU Link nhanh - nhấn để tải
12 Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ Link nhanh - nhấn để tải
13 Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (mới) Link nhanh - nhấn để tải
14 Giáo trình Hán ngữ Newstep Link nhanh - nhấn để tải
15 Giáo trình khẩu ngữ Link nhanh - nhấn để tải
16 Giáo trình luyện nói cấp tốc Link nhanh - nhấn để tải
17 Giáo trình nghe nói Hán ngữ trung cấp Link nhanh - nhấn để tải
18 Giáo trình nghe Link nhanh - nhấn để tải
19 HSK tổng hợp Link nhanh - nhấn để tải
20 Người Đài loan học tiếng Việt Link nhanh - nhấn để tải
21 Nhìn tranh kể chuyện Link nhanh - nhấn để tải
22 Phồn thể Link nhanh - nhấn để tải
23 Sổ tay từ mới tiếng Trung Link nhanh - nhấn để tải
24 Tài liệu HSK level 1, 2, 3 Link nhanh - nhấn để tải
25 Tài liệu tiếng Trung tổng hợp Link nhanh - nhấn để tải
26 Thi lái xe máy Taiwan Link nhanh - nhấn để tải
27 Tiếng Hoa thương mại (bài giảng + bài tập) Link nhanh - nhấn để tải
28 Từ phản nghĩa Link nhanh - nhấn để tải
29 21 ngày chinh phục HSK cấp 6 Link nhanh - nhấn để tải
30 21 ngày chinh phục ngữ pháp HSK cao cấp Link nhanh - nhấn để tải
31 30 ngày bức phá HSK Link nhanh - nhấn để tải
32 30 ngày học tiếng Hoa – Trung cấp Link nhanh - nhấn để tải
33 500 chủ đề tiếng Anh – Trung Link nhanh - nhấn để tải
34 900 câu tiếng Việt – Trung Link nhanh - nhấn để tải
35 1500 Hanzi – GianThePinYin – A0 Link nhanh - nhấn để tải
36 1501 Hanzi – PhonThePinYin ZhuYin – A0 Link nhanh - nhấn để tải
37 1000 câu tiếng Anh – Trung thông dụng Link nhanh - nhấn để tải
38 Bảng qui tắc chữ chuẩn và đối chiếu Phon-gian Link nhanh - nhấn để tải
39 Cấu trúc câu Link nhanh - nhấn để tải
40 Chinese Mandarin Vocabulary AC Link nhanh - nhấn để tải
41 Chinh phục ngữ pháp HSK Link nhanh - nhấn để tải
42 Dịch văn bản Trung quốc từ hình ảnh Link nhanh - nhấn để tải
43 Giải thích cách dùng từ trong thi HSK Link nhanh - nhấn để tải
44 Giáo trình đọc báo Hán ngữ – Sơ cấp Link nhanh - nhấn để tải
45 Giáo trình học tiếng Trung Link nhanh - nhấn để tải
46 Giáo trình tiếng Việt – Trung Link nhanh - nhấn để tải
47 Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp HSK Link nhanh - nhấn để tải
48 Liên từ trong HSK Link nhanh - nhấn để tải
49 Mandarin grammar chart Link nhanh - nhấn để tải
50 Mẫu câu dịch Việt – Hoa Link nhanh - nhấn để tải
51 Ngữ pháp tiếng Trung Link nhanh - nhấn để tải
52 Ôn luyện từ vựng HSK Link nhanh - nhấn để tải
53 Phó từ trong HSK Link nhanh - nhấn để tải
54 Tiếng Anh trong văn phòng – Trung Anh Link nhanh - nhấn để tải
55 Toàn thư tự học chữ Hán Link nhanh - nhấn để tải
56 Từ điển Trung quốc bằng hình ảnh Link nhanh - nhấn để tải
57 Từ đồng nghĩa, phản nghĩa Hoa Việt Link nhanh - nhấn để tải
58 Từ này thì ra nghĩa là như này Link nhanh - nhấn để tải
59 Từ vựng chuyên ngành xây dựng Link nhanh - nhấn để tải
60 Vượt qua ngữ pháp HSK Link nhanh - nhấn để tải
61 Cấu trúc câu JPG to PDF Link nhanh - nhấn để tải
62 Xiandai Hanyu Gaoji Jiaocheng Link nhanh - nhấn để tải
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *