Từ mượn trong tiếng Trung

Cùng giống như tiếng Việt, trong suốt quá trình phát triển ngôn ngữ Trung Quốc, các từ đã được thông qua và điều chỉnh từ nhiều ngôn ngữ nước ngoài khác nhau. Hiện tượng này được gọi là ‘Loanwords’, có dạng dịch thuật ngữ âm trực tiếp hoặc dịch nghĩa, tên của người, vật và địa điểm. Mặc dù nhiều từ có thể dễ dàng nhận ra, một số đó có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên.

Blog 博客【博客】 bókè

Logic 逻辑【邏輯】 luójí

Geek 极客【極客】 jí kè

Cool 酷【酷】 kù

Sofa 沙发【沙發】 shāfā

Card 卡片【卡片】 kǎpiàn

Calorie 卡路里【卡路里】 kǎlùlǐ: Năng lượng

Nobel Prize 诺贝尔奖 【諾貝爾獎】 nuò bèi’ěr jiǎng: Giải thưởng Nô-ben

The Guinness Book of Records 吉尼斯纪录 【吉尼斯紀錄】 jí nísī jìlù: Sách kỷ lục Guinness

Vitamin 维他命【維他命】 wéitāmìng

Model 模特【模特】 mótè: mẫu

Chocolate 巧克力【巧克力】 qiǎokèlì

Hot Dog 热狗【熱狗】 règǒu: xúc xích

Hamburger 汉堡【漢堡】 hànbǎo

Pizza 披萨【披薩】 pīsà

Toast 吐司【吐司】 tǔ sī: Bánh mì nướng

Coffee 咖啡【咖啡】 kāfēi

Cola 可乐【可樂】 kělè

Cherry 车厘子 【車厘子】 chē lí zi

Lemon 柠檬【檸檬】 níngméng: chanh

Mango 芒果【芒果】 mángguǒ: xoài

Marx 马克思【馬克思】 mǎkèsī

Disney 迪斯尼【迪斯尼】 dísīní

Taylor Swift 泰勒·斯威夫特 【泰勒·斯威夫特 】 tàilēi·sī wēifū tè

Donald Trump 唐纳德·特朗普【唐納德·特朗普】 tángnàdé·tè lǎng pǔ

Maslow 马斯洛【馬斯洛】 mǎ sī luò

Johnny Depp 约翰尼·德普【約翰尼·德普】 yuēhàn ní·dé pǔ

Brad Pitt 布拉德·皮特【布拉德·皮特】 bù lā dé·pítè

David Beckham大卫·贝克汉姆【大衛·貝克漢姆】 dà wèi·bèikè hàn mǔ

Bill Gates 比尔·盖茨【比爾·蓋茨】 bǐ’ěr·gài cí

Usain Bolt 尤塞恩·博尔特【尤塞恩·博爾特】 yóu sāi ēn·bó ěr tè

Macdonalds麦丹劳【麥丹勞】 mài dān láo

Google 谷歌【谷歌】 gǔgē

Nike 耐克【耐克】 nàikè

Adidas 阿迪达斯【阿迪達斯】 ādídásī

Starbucks 星巴克【星巴克】 xīngbākè

Samsung 三星电子【三星電子】 sānxīng diànzǐ

Xem thêm:  MỘT SỐ CÂU CHÚC TẾT TIẾNG TRUNG

Prada 普拉达 【普拉達】 pǔlādá

Michael Kors 迈克高仕【邁克高仕】 màikè gāo shì

Ralph Lauren 拉夫·劳伦【拉夫·勞倫】 lāfū·láo lún

Domino’s Pizza 达美乐比萨【達美樂比薩】 dáměiyuè bǐsà

London伦敦【倫敦】 lúndūn

New Zealand新西兰【新西蘭】 xīnxīlán

Malaysia马来西亚【馬來西亞】 mǎláixīyà

Scotland苏格兰【蘇格蘭】 sūgélán

Leeds 利兹【利茲】 lìzī

Ireland 爱尔兰【愛爾蘭】 Ài’ěrlán

Malawi 马拉维【馬拉維】 mǎ lā wéi

Brazil 巴西【巴西】 bāxī

Bolivia 玻利维亚【玻利維亞】 Bōlìwéiyǎ

Canada 加拿大【加拿大】 jiānádà

Chúc các bạn học tốt nhé!

CƯ DÂN MẠNG ĐANG CÃI NHAU RẰNG ĐÂY LÀ CON TÔM HAY CON TÉP

Link tải tài liệu Học Tiếng Trung Hoa, với password là: zhoyi.net

Tên Tài Liệu Link tải về
BEST Kho TIẾNG TRUNG SIÊU KHỦNG (sưu tầm từ nhiều nguồn) Link nhanh - nhấn để tải (gồm giáo trình, audio, ebook...)
HOT Khóa học Tiếng Trung sơ cấp (đầy đủ phần 1 và phần 2) Link nhanh - nhấn để tải (link fshare tải nhanh)
HOT Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc (3 Mức độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp) Link nhanh - nhấn để tải (link fshare tải nhanh)
HOT Kho nhạc Trung Hoa Link nhanh - nhấn để tải
1 30 bài khẩu ngữ Link nhanh - nhấn để tải
2 300 câu giao tiếp Việt Trung Link nhanh - nhấn để tải
3 1000 câu khẩu ngữ Link nhanh - nhấn để tải
4 3000 câu đàm thoại hàng ngày Link nhanh - nhấn để tải
5 3000 câu giao tiếp hàng ngày Link nhanh - nhấn để tải
6 Bài giảng và bài tập dịch Việt Trung Link nhanh - nhấn để tải
7 Đề thi chứng chỉ A, B Link nhanh - nhấn để tải
8 Đề thi thử HSK 2010 Link nhanh - nhấn để tải
9 Fun with Chinese character Full 3, 2, 1 Link nhanh - nhấn để tải (pass giải nén là: zhoyi.net)
10 Giáo trình BOYA trọn bộ (NEW) Link nhanh - nhấn để tải
11 Giáo trình con đường LU Link nhanh - nhấn để tải
12 Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ Link nhanh - nhấn để tải
13 Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (mới) Link nhanh - nhấn để tải
14 Giáo trình Hán ngữ Newstep Link nhanh - nhấn để tải
15 Giáo trình khẩu ngữ Link nhanh - nhấn để tải
16 Giáo trình luyện nói cấp tốc Link nhanh - nhấn để tải
17 Giáo trình nghe nói Hán ngữ trung cấp Link nhanh - nhấn để tải
18 Giáo trình nghe Link nhanh - nhấn để tải
19 HSK tổng hợp Link nhanh - nhấn để tải
20 Người Đài loan học tiếng Việt Link nhanh - nhấn để tải
21 Nhìn tranh kể chuyện Link nhanh - nhấn để tải
22 Phồn thể Link nhanh - nhấn để tải
23 Sổ tay từ mới tiếng Trung Link nhanh - nhấn để tải
24 Tài liệu HSK level 1, 2, 3 Link nhanh - nhấn để tải
25 Tài liệu tiếng Trung tổng hợp Link nhanh - nhấn để tải
26 Thi lái xe máy Taiwan Link nhanh - nhấn để tải
27 Tiếng Hoa thương mại (bài giảng + bài tập) Link nhanh - nhấn để tải
28 Từ phản nghĩa Link nhanh - nhấn để tải
29 21 ngày chinh phục HSK cấp 6 Link nhanh - nhấn để tải
30 21 ngày chinh phục ngữ pháp HSK cao cấp Link nhanh - nhấn để tải
31 30 ngày bức phá HSK Link nhanh - nhấn để tải
32 30 ngày học tiếng Hoa – Trung cấp Link nhanh - nhấn để tải
33 500 chủ đề tiếng Anh – Trung Link nhanh - nhấn để tải
34 900 câu tiếng Việt – Trung Link nhanh - nhấn để tải
35 1500 Hanzi – GianThePinYin – A0 Link nhanh - nhấn để tải
36 1501 Hanzi – PhonThePinYin ZhuYin – A0 Link nhanh - nhấn để tải
37 1000 câu tiếng Anh – Trung thông dụng Link nhanh - nhấn để tải
38 Bảng qui tắc chữ chuẩn và đối chiếu Phon-gian Link nhanh - nhấn để tải
39 Cấu trúc câu Link nhanh - nhấn để tải
40 Chinese Mandarin Vocabulary AC Link nhanh - nhấn để tải
41 Chinh phục ngữ pháp HSK Link nhanh - nhấn để tải
42 Dịch văn bản Trung quốc từ hình ảnh Link nhanh - nhấn để tải
43 Giải thích cách dùng từ trong thi HSK Link nhanh - nhấn để tải
44 Giáo trình đọc báo Hán ngữ – Sơ cấp Link nhanh - nhấn để tải
45 Giáo trình học tiếng Trung Link nhanh - nhấn để tải
46 Giáo trình tiếng Việt – Trung Link nhanh - nhấn để tải
47 Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp HSK Link nhanh - nhấn để tải
48 Liên từ trong HSK Link nhanh - nhấn để tải
49 Mandarin grammar chart Link nhanh - nhấn để tải
50 Mẫu câu dịch Việt – Hoa Link nhanh - nhấn để tải
51 Ngữ pháp tiếng Trung Link nhanh - nhấn để tải
52 Ôn luyện từ vựng HSK Link nhanh - nhấn để tải
53 Phó từ trong HSK Link nhanh - nhấn để tải
54 Tiếng Anh trong văn phòng – Trung Anh Link nhanh - nhấn để tải
55 Toàn thư tự học chữ Hán Link nhanh - nhấn để tải
56 Từ điển Trung quốc bằng hình ảnh Link nhanh - nhấn để tải
57 Từ đồng nghĩa, phản nghĩa Hoa Việt Link nhanh - nhấn để tải
58 Từ này thì ra nghĩa là như này Link nhanh - nhấn để tải
59 Từ vựng chuyên ngành xây dựng Link nhanh - nhấn để tải
60 Vượt qua ngữ pháp HSK Link nhanh - nhấn để tải
61 Cấu trúc câu JPG to PDF Link nhanh - nhấn để tải
62 Xiandai Hanyu Gaoji Jiaocheng Link nhanh - nhấn để tải
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *