Từ điển Trung Việt lớn nhất Việt Nam!

Nhập từ khóa...

Chào mừng đến với Hệ thống từ điển chuyên ngành Tiếng Trung, hãy nhập từ khoá để tra!

Ví dụ

Nhập từ khóa... tiếng Trung là gì?