Giấy khám sức khỏe tiếng Trung là gì?

Giấy khám sức khỏe tiếng trung là gì? Xin xem trong bài viết này để xem giấy khám sức khỏe tiếng trung là gì phục vụ công tác xin việc và du lịch của bạn.

Giấy khám sức khỏe tiếng Trung là 体检表 [Tǐ jiǎn biǎo]

Giấy chứng nhận sức khỏe là 健康证书 [jiàn kāng zhèng shū]

Kiểm tra sức khỏe tiếng Trung là 体检(tǐjiǎn)

身高 Chiều cao shēngāo
体重 Cân nặng tǐzhòng

Xem thêm: Giải ngân tiếng Trung là gì?

Xem thêm:  Cố lên tiếng Trung là gì?
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: