Hệ tọa độ và múi chiếu tiếng Trung là gì?

Có lúc bạn đã từng hỏi hệ tọa độ và múi chiếu tiếng Trung là gì? Vậy hãy xem ngay bài viết này nhé.

Hệ tọa độ tiếng Trung là: 大地坐标系 Dàdì zuòbiāo xì.

Múi chiếu tiếng Trung là gì: 投影角度 Tóuyǐng jué dù.

Giải thích thêm:

Trong hình học, hệ tọa độ là một hệ thống sử dụng một hoặc nhiều số, còn gọi là các tọa độ, để xác định duy nhất vị trí của các điểm hoặc các phần tử hình học khác trên một đa tạp, chẳng hạn như không gian Euclide. Thứ tự của các tọa độ là rất quan trọng và chúng đôi khi được xác định bằng vị trí của chúng trong một bộ dữ liệu có thứ tự và đôi khi bằng một chữ cái, như trong “trục x”. Các tọa độ được coi là số thực trong toán học sơ cấp, nhưng có thể là số phức hoặc các phần tử của một hệ trừu tượng hơn như một vành giao hoán . Việc sử dụng một hệ tọa độ cho phép các bài toán trong hình học được chuyển thành các bài toán về số và ngược lại ; đây là cơ sở của hình học giải tích.

Hệ tọa độ VN2000 坐标系

Hệ tọa độ VN-2000 là hệ tọa độ quốc gia được áp dụng thống nhất để xây dựng hệ thống toạ độ các cấp hạng, hệ thống bản đồ địa hình cơ bản, hệ thống bản đồ nền, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính quốc gia và các loại bản đồ chuyên đề khác. Trong hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên dụng, khi cần thiết được áp dụng các hệ quy chiếu khác phù hợp với mục đích riêng.

Xem thêm:  Tiếng Trung chuyên ngành côn trùng và bò sát

Hệ tọa độ WGS84

WGS viết tắt của (World Geodetic System) – là hệ thống trắc địa thế giới, là một tiêu chuẩn để sử dụng trong bản đồ học, trắc địa, và đạo hàng vệ tinh bao gồm cả GPS trên toàn thế giới.

WGS-84 ( Hay WGS-1984) là bản sửa đổi/bổ sung mới nhất của hệ thống trắc địa thế giới, công bố bởi Cơ quan Bản đồ Bộ quốc phòng Mỹ vào năm 1984. Hệ WGS84 được coi là một trong những hệ chuẩn xác nhất hiện nay với sai số hai bán trục và độ lệch gốc tọa độ so với địa tâm trái đất là ± 1m

Tham số của hệ tọa độ WGS-84:

  • Bán trục lớn a = 6 378135 m
  • Độ lệch tâm thứ nhất e2 = 0.00669437999013.
  • Độ dẹt a (f) = 1 / 298.257223563)
  • Vận tốc góc quay quanh trục w = 7292115×10-11rad/s
  • Hằng số trọng trường Trái đất fM=3986005.108m3s-2

 

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ bằng tiếng Trung
quảng cáo
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: