Tài liệu học tiếng Trung miễn phí từ cơ bản đến nâng cao

Tài liệu học tiếng Trung miễn phí từ cơ bản đến nâng cao. Bao gồm giáo trình học tiếng Trung giao tiếp, giáo trình học phát âm tiếng trung, giáo trình học nghe tiếng Trung, giáo trình hán ngữ 6 quyển, giáo trình học HSK…

Link tải tài liệu Học Tiếng Trung Hoa, với password là: zhoyi.net

Tên Tài Liệu Link tải về
BEST Kho TIẾNG TRUNG SIÊU KHỦNG
(sưu tầm từ nhiều nguồn)
Link nhanh – nhấn để tải
(gồm giáo trình, audio, ebook…)
HOT Khóa học Tiếng Trung sơ cấp
(đầy đủ phần 1 và phần 2)
Link nhanh – nhấn để tải
(link fshare tải nhanh)
HOT Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc
(3 Mức độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp)
Link nhanh – nhấn để tải
(link fshare tải nhanh)
HOT Kho nhạc Trung Hoa Link nhanh – nhấn để tải
1 30 bài khẩu ngữ Link nhanh – nhấn để tải
2 300 câu giao tiếp Việt Trung Link nhanh – nhấn để tải
3 1000 câu khẩu ngữ Link nhanh – nhấn để tải
4 3000 câu đàm thoại hàng ngày Link nhanh – nhấn để tải
5 3000 câu giao tiếp hàng ngày Link nhanh – nhấn để tải
6 Bài giảng và bài tập dịch Việt Trung Link nhanh – nhấn để tải
7 Đề thi chứng chỉ A, B Link nhanh – nhấn để tải
8 Đề thi thử HSK 2010 Link nhanh – nhấn để tải
9 Fun with Chinese character Full 3, 2, 1 Link nhanh – nhấn để tải
(pass giải nén là: zhoyi.net)
10 Giáo trình BOYA trọn bộ (NEW) Link nhanh – nhấn để tải
11 Giáo trình con đường LU Link nhanh – nhấn để tải
12 Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ Link nhanh – nhấn để tải
13 Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (mới) Link nhanh – nhấn để tải
14 Giáo trình Hán ngữ Newstep Link nhanh – nhấn để tải
15 Giáo trình khẩu ngữ Link nhanh – nhấn để tải
16 Giáo trình luyện nói cấp tốc Link nhanh – nhấn để tải
17 Giáo trình nghe nói Hán ngữ trung cấp Link nhanh – nhấn để tải
18 Giáo trình nghe Link nhanh – nhấn để tải
19 HSK tổng hợp Link nhanh – nhấn để tải
20 Người Đài loan học tiếng Việt Link nhanh – nhấn để tải
21 Nhìn tranh kể chuyện Link nhanh – nhấn để tải
22 Phồn thể Link nhanh – nhấn để tải
23 Sổ tay từ mới tiếng Trung Link nhanh – nhấn để tải
24 Tài liệu HSK level 1, 2, 3 Link nhanh – nhấn để tải
25 Tài liệu tiếng Trung tổng hợp Link nhanh – nhấn để tải
26 Thi lái xe máy Taiwan Link nhanh – nhấn để tải
27 Tiếng Hoa thương mại (bài giảng + bài tập) Link nhanh – nhấn để tải
28 Từ phản nghĩa Link nhanh – nhấn để tải
29 21 ngày chinh phục HSK cấp 6 Link nhanh – nhấn để tải
30 21 ngày chinh phục ngữ pháp HSK cao cấp Link nhanh – nhấn để tải
31 30 ngày bức phá HSK Link nhanh – nhấn để tải
32 30 ngày học tiếng Hoa – Trung cấp Link nhanh – nhấn để tải
33 500 chủ đề tiếng Anh – Trung Link nhanh – nhấn để tải
34 900 câu tiếng Việt – Trung Link nhanh – nhấn để tải
35 1500 Hanzi – GianThePinYin – A0 Link nhanh – nhấn để tải
36 1501 Hanzi – PhonThePinYin ZhuYin – A0 Link nhanh – nhấn để tải
37 1000 câu tiếng Anh – Trung thông dụng Link nhanh – nhấn để tải
38 Bảng qui tắc chữ chuẩn và đối chiếu Phon-gian Link nhanh – nhấn để tải
39 Cấu trúc câu Link nhanh – nhấn để tải
40 Chinese Mandarin Vocabulary AC Link nhanh – nhấn để tải
41 Chinh phục ngữ pháp HSK Link nhanh – nhấn để tải
42 Dịch văn bản Trung quốc từ hình ảnh Link nhanh – nhấn để tải
43 Giải thích cách dùng từ trong thi HSK Link nhanh – nhấn để tải
44 Giáo trình đọc báo Hán ngữ – Sơ cấp Link nhanh – nhấn để tải
45 Giáo trình học tiếng Trung Link nhanh – nhấn để tải
46 Giáo trình tiếng Việt – Trung Link nhanh – nhấn để tải
47 Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp HSK Link nhanh – nhấn để tải
48 Liên từ trong HSK Link nhanh – nhấn để tải
49 Mandarin grammar chart Link nhanh – nhấn để tải
50 Mẫu câu dịch Việt – Hoa Link nhanh – nhấn để tải
51 Ngữ pháp tiếng Trung Link nhanh – nhấn để tải
52 Ôn luyện từ vựng HSK Link nhanh – nhấn để tải
53 Phó từ trong HSK Link nhanh – nhấn để tải
54 Tiếng Anh trong văn phòng – Trung Anh Link nhanh – nhấn để tải
55 Toàn thư tự học chữ Hán Link nhanh – nhấn để tải
56 Từ điển Trung quốc bằng hình ảnh Link nhanh – nhấn để tải
57 Từ đồng nghĩa, phản nghĩa Hoa Việt Link nhanh – nhấn để tải
58 Từ này thì ra nghĩa là như này Link nhanh – nhấn để tải
59 Từ vựng chuyên ngành xây dựng Link nhanh – nhấn để tải
60 Vượt qua ngữ pháp HSK Link nhanh – nhấn để tải
61 Cấu trúc câu JPG to PDF Link nhanh – nhấn để tải
62 Xiandai Hanyu Gaoji Jiaocheng Link nhanh – nhấn để tải
Xem thêm:  Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: