Tagged: vị thuốc đông ý tiếng trung

Vị thuốc trong tiếng trung chuyên ngành đông y thuốc bắc tiếng trung

Vị thuốc trong tiếng trung chuyên ngành đông y thuốc bắc tiếng trung 1. An tức hương tiếng trung là gì: 安息香/ ān xī...