Tagged: tiếng hoa hằng ngày

thương hiệu nổi tiếng bằng tiếng hoa

NHỮNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG THẾ GIỚI BẰNG TIẾNG HOA

NHỮNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG THẾ GIỚI BẰNG TIẾNG HOA *** 1. Canon / 佳能 / jiānéng. 2. Kodak / 柯达 / kēdá. 3....