Nói chung tiếng Trung là gì? Nói riêng tiếng Trung là gì?

Tra số điện thoại Trung Quốc

Nói chung tiếng Trung là gì? Nói riêng tiếng Trung là gì là câu hỏi mà nhiều bạn học và làm việc với tiếng Trung đang tìm hiểu, hãy xem ngay trong bài viết này nhé.

Nói chung tiếng Trung là:

大体上: nói chung, về đại thể.

总之:nói chung.

总而言之: nói chung.

总算:nói chung.

Nói riêng tiếng Trung là:

小而言之:nói riêng. 小而言之,读音xiǎo ér yán zhī,与大而言之相对,汉语词语,意思是从小处来说,从细节来看。

Cách dùng nói chung nói riêng tiếng Trung.

用法:你这样做~不利于你个人的学习,大而言之,对整个学校的学习风气都产生了恶劣的影响。

Xem thêm:  Tiếng Trung Chuyên Ngành Y Dược
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: