Category: Phiên dịch

phiên dịch tiếng hoa

Dịch Thuật Tiếng Hoa (Dịch Thuật Tiếng Trung) Uy Tín Nhất

Là quốc gia phát triển đứng thứ 2 trên thế giới cùng với hơn 1 tỷ dân, Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Trung...

Advertisements
nghề thông ngôn

Kiếp phiên dịch

Kỳ 1: Thử thách Phiên dịch viên Chỉ có ngồi nghe và dịch, cứ như vậy trong 8 tiếng, được trả tiền công cao,...