Monthly Archive: Tháng Tư 2020

can chi bằng chữ hán nôm

Can chi bằng chữ Hán và chữ Nôm mà bạn cần biết?

Can chi bằng chữ Hán và chữ Nôm mà bạn cần biết? Can Chi (Chữ Hán: 干支 (Can Chi)/ Gānzhī), đôi khi gọi dài dòng là Thiên Can Địa Chi (Trung: 天干地支 (Thiên