Tiếng hoa hằng ngày bài 16 Cảm ơn và Xin lỗi

Cảm ơn và Xin lỗi

1. 谢谢!谢谢你!
Xièxie! Xièxie nǐ!
Xin cám ơn! Cám ơn anh!

Khi bạn muốn tỏ lời cám ơn người khác, bạn có thể nói “谢谢 Xièxie”, nghĩa là “Cám ơn”. Bạn cũng có thể nói “谢谢你 Xièxie nǐ”. “你 nǐ” nghĩa là bạn.

2. 非常感谢!
Fēicháng gǎnxiè!
Hết sức cám ơn.

Nếu bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt, bạn có thể nói “非常感谢 Fēicháng gǎnxiè”. “非常 fēicháng” là phó từ, có nghĩa là “hết sức”, “rất”. “感谢 gǎnxiè” có nghĩa là “cám ơn”.

3. 不用谢!
Bú yòng xiè!
Không dám.

Khi có người cám ơn bạn, bạn phải trả lời thế nào? Trong tiếng Hán, người ta thường trả lời “不用谢 Bú yòng xiè”, nghĩa đen là “không cần cảm ơn”. “不用 bú yòng” nghĩa là “không cần”, “谢 xiè” nghĩa là “cám ơn”.

4. 对不起。
Duìbùqǐ.
Xin lỗi.

Trong trường hợp xin lỗi người khác, bạn có thể nói “对不起 Duìbùqǐ”.

5. 没关系。
Méi guānxi.
Không sao.

Nếu có người xin lỗi bạn, bạn trả lời: “没关系 Méi guānxi”. “没 méi” có nghĩa là “không”, “chưa”. “关系 guānxi” có nghĩa là “quan hệ”.

6. 没事儿。
Méi shìr.
Không việc gì.

Khi người khác xin lỗi bạn, bạn có thể trả lời “没关系 Méi guānxi”, cũng có thể trả lời “没事儿 Méi shì r”. “没 méi” có nghĩa là “không”, “chưa”. “事 shì” có nghĩa là “việc”.

***ÂM THANH***
Xem tại: https://vimeo.com/64196026
Vì mình đăng lên youtube nhưng nó không upload nổi nên đành…dùng Vimeo

Xem thêm:  Tiếng hoa hằng ngày bài 18 Hẹn gặp và gọi điện

***BÀI TẬP***
1. Câu nào có nghĩa giống với “没关系 Méi guānxi”?
A. 非常感谢!
B. 对不起。
C. 没事儿。

2. Khi bạn muốn xin lỗi người khác thì nói:
A. 没事儿。
B. 没关系
C. 对不起。

3. Khi bạn muốn cảm ơn người khác thì nói:
A. 谢谢
B. 不用谢!
C. 对不起。

4. Khi người khác xin lỗi bạn thì bạn nên nói:
A. 谢谢
B. 没关系
C. 对不起。

Nếu bạn không biết đọc, xin vui lòng xem tại linkhttp://m.facebook.com/story.php?story_fbid=441438509279228&id=375608159195597&__user=100002722083166

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ bằng tiếng Trung
quảng cáo
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: