Thanh toán

Để trở thành học viên cho khóa học này, xin vui lòng thanh toán chi phí khóa học dưới đây theo thông tin sau:

Nếu quý vị không có Paypal, xin hãy liên hệ số điện thoại: 033 883 9692 để được hỗ trợ bằng cách chuyển khoản hoặc cách khác đơn giản hơn!

Liên hệ fanpage https://facebook.com/tienghoahangngay

Trân trọng cảm ơn!

%d bloggers like this: