Tagged: cách nói khoảng thời gian trong tiếng trung

Hỏi thời gian tiếng Trung

Những câu giao tiếp hỏi về thời gian linh hoạt trong khẩu ngữ của bạn sẽ giúp bạn tự tin hơn nhiều khi đối...