Tagged: cố lên

cố lên tiếng trung

Cố lên tiếng Trung là gì?

Bạn có biết nói cố lên tiếng Trung như thế nào không? Trong tiếng Trung 加油!Jiāyóu! Có nghĩa là “cố lên”. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng học thêm những


Kinh doanh hàng Trung Quốc kiếm tiền, tại sao không?

This will close in 20 seconds