Tagged: đi chợ bằng tiếng hoa

tiếng hoa hằng ngày bài 14

Tiếng hoa hằng ngày bài 14 Đi chợ

ĐI CHỢ: 赶集 Gǎnjí 1. 请问有洗发水卖吗? Qǐngwèn yǒu xǐfàshuǐ mài ma? Xin lỗi, có nước gội đầu không ? 2. 我想退货。 Wǒ xiǎng tuì...