Tagged: đi mua đồ bằng tiếng hoa

tiếng hoa hằng ngày bài 9

Tiếng hoa hằng ngày bài 9 Đi mua đồ ở cửa hàng

在商场 Ở cửa hàng 1. 我想买一个小冰箱。 Wǒ xiǎng mǎi yī gè xiǎo bīngxiāng. Tôi muốn mua một chiếc tủ lạnh loại nhỏ. 2. 哪种质量好?...