Tagged: học hát tiếng trung

tay trái chỉ trăng

Học tiếng Trung qua bài hát Tay Trái Chỉ Trăng / Zuo Shou Zhi Yue 左手指月

Học tiếng Trung qua bài hát Tay Trái Chỉ Trăng / Zuo Shou Zhi Yue 左手指月 có phiên âm và giải nghĩa tiếng Việt hay nhất. Chúc bạn học hát vui vẻ!