Cặp từ trái nghĩa tiếng Trung

1.男Nán // Nam

2.女nǚ // Nữ

3. 進Jìn // Vào

4. 出chū // Ra

5. 來Lái // Đến,tới

6. 去qù // Đi

7. 後退Hòutuì // Lùi lại

8. 前進qiánjìn // Tiến lên

9.穿Chuān // Mặc

10. 脫tuō // Cởi

11. 開Kāi // Mở

12. 關guān // Đóng

13. 推Tuī // Đẩy

14. 拉lā // Kéo

15. 吞Tūn // Nuốt

16. 吐tǔ // Nhổ

17. 合上Hé shàng // Gập lại

18. 打開dǎkāi // Mở ra

19. 直Zhí // Thẳng

20. 彎wān // Cong

21. 正Zhèng // Thẳng, ngay ngắn

22. 斜xié // Nghiêng

23. 厚Hòu // Dày

24. 薄báo // Mỏng

25. 寬 Kuān // Rộng

26. 窄zhǎi // Hẹp

27. 光滑Guānghuá // Mịn màng,bóng

28. 粗糙cūcāo // Thô ráp

29. 大Dà // To

30. 小xiǎo // Nhỏ

31. 長 Cháng // Dài

32. 短duǎn // Ngắn

33. 安靜Ānjìng // Yên tĩnh

34. 吵chǎo // Ồn ào

35. 慌張Huāngzhāng // Hoảng hốt, luống cuống

36. 鎮定zhèndìng // Bình tĩnh

37. 簡單Jiǎndān // Đơn giản

38. 複雜fùzá // Phức tạp

39. 扁Biǎn // Bẹp, xì hơi

40. 鼓gǔ // Phồng

41. 難看Nánkàn // Xấu xí

42. 漂亮piàoliang // Xinh đẹp

 

43.好 Hǎo// Tốt

44. 壞 Huài// Xấu

45.輕 Qīng// Nhẹ

46. 重 Zhòng// Nặng

47.乾 Gān// Khô

48. 濕 Shī// Ướt

49. 香 Xiāng// Thơm

50. 臭 Chòu// Thối

51. 軟 Ruǎn// Mềm

52. 硬 Yìng// Cứng

53.強 Qiáng// Mạnh

54. 弱 Ruò// Yếu

55.鬆 Sōng// Lỏng

56. 緊 Jǐn// Chặt

57.遠 Yuǎn// Xa

58. 近 Jìn// Gần

Xem thêm:  Tổng hợp từ vựng tiếng trung các chuyên ngành

59.快 Kuài// Nhanh

60. 慢 Màn// Chậm

61.生 Shēng// Sống

62. 死 Sǐ// Chết

63.清楚 Qīngchǔ// Rõ ràng

64. 模糊 Móhu// Mơ hồ

65.舒服 Shūfu// Dễ chịu

66. 難受 Nánshòu// Khó chịu

67.聰明 Cōngmíng// Thông minh

68. 笨 Bèn// Đần, ngốc

69.勤快Qínkuài// Chăm chỉ

70. 懶 Lǎn// Lười

71.便宜 Piányi// Rẻ

72. 貴 Guì// Đắt

73.乾淨 Gānjìng// Sạch sẽ

74. 髒 Zāng// Bẩn

75.粗 Cū// Thô,to

76. 細 Xì// Tỉ mỉ, nhỏ

Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: