Từ điển Trung Việt Hán Nôm

Từ điển Trung Việt Hán Nôm Chuyên Ngành do Tiếng Hoa Hằng Ngày phát hành phiên bản mới nhất 8.0
– Tra 3 từ điển trong 1 ứng dụng gồm: Việt Trung; Trung-Việt; Việt Hán Nôm.
– Tra theo chuyên ngành (thuận tiện hơn cho phiên dịch viên).

Từ điển Trung Việt Hán Nôm

Tự thêm từ mới khi có internet hoặc offline, khi có internet từ mới sẽ được đẩy lên mạng và người khác có thể cập nhập từ mới đó về điện thoại của họ. Ví dụ như bạn thêm từ “Tiếng hoa” mà trong ứng dụng của tôi chưa có thì tôi chỉ cần vào cài đặt và bấm nút cập nhập trong ứng dụng này là tôi có thể thêm từ “Tiếng hoa” của bạn vào từ điển của tôi.

Từ điển Trung Việt Hán Nôm offline, dùng bất cứ nơi đâu. Có thể thêm từ mới và upload lên internet, cập nhập từ mới trên internet, tra theo danh mục, có thể tự sửa nội dung định nghĩa. Đầy đủ các chuyên ngành cho bạn! Hãy tải về cài đặt và trải nghiệm!

– Tải từ điển Trung Việt Hán Nôm cho điện thoại HĐH Android tại https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zvd&hl=vi

%d bloggers like this: