Chú ý khi chào hỏi tiếng Hoa tiếng Trung

Chú ý khi chào hỏi:

Bạn có thể đã biết, có khi người ta nói “您好 nínhǎo”. Sự khác biệt giữa hai câu chào hỏi: “你好 nǐhǎo” “chào anh” và “您好 nínhǎo” “chào ông” là: “你好 nǐhǎo” dùng khi chào những người cùng lứa tuổi, “您好 nínhǎo” dùng khi chào bậc trên, người mình kính trọng hay trong trường hợp xã giao.

sách tự học tiếng trung cho người mới

Xem thêm:  Từ vựng về căn hộ bằng tiếng trung
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: