Tagged: Cùng học tiếng Trung về Linh kiện xe máy

Tiếng Trung về chủ đề Xe máy, Linh kiện, Phụ tùng xe máy

Cùng học tiếng Trung về chủ đề Xe máy, Linh kiện, Phụ tùng xe máy 1. Động cơ tiếng trung là gì: 电机/Diàn jī...