Tiếng hoa hằng ngày bài 4 đi photocopy

Tra số điện thoại Trung Quốc

ĐI PHÔTÔ VÀ FAX BẰNG TIẾNG HÁN.
Qingwen, shangwu zhongxin zai nar?
请问, 商务中心在哪儿?
Xin hỏi, trung tâm thương vụ ở đâu?
Xiaojie, zhe neng fa chuanzhen ma?
小姐, 这能发传真吗?
Cô ơi, ở đây có fax được không?
Qing nin ba chuanzhen hao xie shang
请您把传真号写上.
Mời anh viết số fax lên đây
Nin fuyin ji fen?
您复印几份?
Anh photo mấy bản?
Ni shoudao chuanzhen hou qing tongzhi wo.
你收到传真后请通知我
Khi nhận được fax, cô hãy thông báo cho tôi biết.
Yi huir wo lai qu
一会儿我来取
Lát nữa tôi đến lấy

Xem thêm:  Tiếng hoa hằng ngày bài 23 Trên đường đi du lịch
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: