Tiếng hoa hằng ngày bài 46 Những từ trái nghĩa

今天滞销了
Jīntiān zhìxiāole
Hôm nay lại ế rồi
***************
汉语反义词词汇
Hànyǔ fǎnyìcí cíhuì
Từ Trái Nghĩa Tiếng Hoa
********************

cao(高) thấp(低)
Cao(gāo) thấp(dī)

nhanh快 chậm慢
Nhanh kuài chậm màn

mới 新 cũ旧
MớI xīn cũ jiù

dài 长 ngắn短
Dài zhǎng ngắn duǎn

già 老 trẻ 年轻
Già lǎo trẻ niánqīng

nhiều 多 ít少
Nhiều duō ít shǎo

lớn大 nhỏ小
Lớn dà nhỏ xiǎo

rộng宽 hẹp 窄
Rộng kuān hẹp zhǎi

tốt好 xấu坏
Tốt hǎo xấu huài

đẹp (xinh)漂亮,美丽 – đẹp trai帅 xấu丑
Đẹp (xinh) piàoliang, měilì – đẹp trai shuài xấu chǒu

nóng热 lạnh (rét )冷
Nóng rè lạnh (rét) lěng

sạch干净 bẩn脏
Sạch gānjìng bẩn zàng

khoẻ mạnh健康 | mập béo胖 ốm (gầy)瘦
Khoẻ mạnh jiànkāng | mập béo pàng ốm (gầy) shòu

vui (mừng, sướng)高兴, 开心 | buồn烦闷
Vui (mừng, sướng) gāoxìng, kāixīn | buồn fánmen

bình tĩnh 冷静 cang thẳng紧张
Bình tĩnh lěngjìng cang thẳng jǐnzhāng

no (饱)—- đói (饿)
No (bǎo)—- đói (è)

cưối (末)sau(后)—- trước(前)
Cưối (mò)sau(hòu)—- trước(qián)

tròn (圆)—- Vuông(方)
Tròn (yuán)—- vuông(fāng)
http://www.facebook.com/tienghoahangngay

hơn (多)—- kém(少)
Hơn (duō)—- kém(shǎo)

phải (右)(是)—- trái (左)(非)
Phải (yòu)(shì)—- trái (zuǒ)(fēi)

chấm dứt (结束)—- bắt đầu(开始)
Chấm dứt (jiéshù)—- bắt đầu(kāishǐ)

bán chạy (畅销)—- bán ế (滞销)
Bán chạy (chàngxiāo)—- bán ế (zhìxiāo)

trên (上)—- dưới (下)
Trên (shàng)—- dưới (xià)

trong (里)—- ngoài (外)
Trong (lǐ)—- ngoài (wài)

đen (黑)—- trắng(白)
Đen (hēi)—- trắng(bái)

gần (近)—- xa (远)
Gần (jìn)—- xa (yuǎn)

nghèo (穷)—- giầu (富)
Nghèo (qióng)—- giầu (fù)

Xem thêm:  Từ vựng thuê nhà bằng tiếng Trung
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: