Tiếng hoa hằng ngày bài 40 Cách nói ngày tháng

Tra số điện thoại Trung Quốc

Hôm nay là ngày bao nhiê?
jīn tiān shì Jǐ hào
今天是几号?

Tuần trước
Shàng zhōu
上周

Tháng trước
shàng gè yuè
上个月

Tuần tới
xià zhōu
下周

Tháng tới
xià gè yuè
下个月

Năm tới
míng nián
明年

Đêm nay
jīn wăn
今晚

Đêm qua
zuó wăn
昨晚

Sáng mai
míng tiān zăo shang
明天早上

Ngày hôm kia
qián tiān
前天

Ngày kia
hòu tiān
后天

Cuối tuần
zhōu mò
周末

今天是2013年五月十四日
Jīntiān shì 2013 nián wǔ yuè shísì rì
Hôm nay là ngày 14 tháng 5 2013

**Chú ý: Người Trung Quốc viết ngày tháng và địa chỉ là từ “lớn” xuống “bé”.

Xem thêm:  CÂU HỎI THƯỜNG DÙNG TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY TIẾNG HOA
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: