Tiếng hoa hằng ngày bài 42 Nói về trời mưa

为什么最近总是晚上下雨,白天晴天呢?
Wèishéme zuìjìn zǒng shì wǎnshàng xià yǔ, báitiān qíngtiān ne?
Tại sao dạo này buối tối hay có mưa, ban ngày thì trời lại nắng nhỉ?

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ bằng tiếng Trung
quảng cáo
Xem thêm:  TỪ NGỮ CHUYÊN DỤNG NGÀNH CÔNG AN TIẾNG TRUNG
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: