Tiếng hoa hằng ngày bài 6 Nghĩa của từ ‘hảo’ 好

Nghĩa của từ ‘hảo’ 好

1. Tốt
好人好事
2. Khoẻ
我的病全好了
3. Thân
好朋友
4. Xong
饭做好了吗?
5. Dễ
这车好修吗?
6. Lắm, quá
好热啊,快把空调打开
7. Thôi
好了,你们回去吧!
8. Ừ, được, vâng
好,就这么办吧!

Xem thêm:  Từ vựng tiếng trung về các loài hoa
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:


Kinh doanh hàng Trung Quốc kiếm tiền, tại sao không?

This will close in 20 seconds

%d bloggers like this: