Tổng hợp từ vựng tiếng trung các chuyên ngành

Tổng hợp từ vựng tiếng trung các chuyên ngành

tự học tiếng trung
STT CHUYÊN NGÀNH
1 54 dân tộc Việt Nam bằng tiếng Trung
2 Bánh
3 Bảo hiểm
4 Bất động sản
5 Bến tàu thủy
6 Bệnh viện
7 Bến xe
8 Bệnh tật
9 Bộ phận của cơ thể
10 Bóng chuyền
11 Bóng đá
12 Bóng rổ
13 Bưu điện
14
15 Các loại gỗ
16 Các loại vải
17 Cây cối
18 Chim muông
19 Chợ thực phẩm
20 Chữa bệnh bằng châm cứu
21 Cỏ
22 Cơ khí
23 Côn trùng
24 Công ty ngoại thương
25 Công ty quảng cáo và nhà xuất bản
26 Cửa hàng bách hóa
27 Đài khí tượng
28 Đài phát thanh và truyền hình
29 Điện ảnh
30 Điện máy
31 Điện thoại
32 Đồ uống
33 Đội cứu hỏa
34 Đồng hồ
35 Động vật
36 Du lịch
37 Dụng cụ y tế
38 Gia vị trong tiếng Trung
39 Giày mũ
40 Hải quan
41 Hiệu ảnh
42 Hiệu cắt tóc
43 Hoa tươi
44 Khách sạn
45 Lễ nghi
46 May mặc
47 Màu sắc
48 Mỏ
49 Mỏ dầu
50 Một số bệnh thường gặp
51 Ngân hàng
52 Ngành kế toán
53 Nhà ga
54 Nhà máy điện
55 Nhà thi đấu thể thao
56 Nhà thờ và chùa chiền
57 Nhà tù
58 Nhạc cụ
59 Nơi ở
60 Nơi vui chơi giải trí
61 Ô tô
62 Phòng bảo vệ môi trường
63 Phòng giao dịch chứng khoán
64 Phòng hòa nhạc
65 Phòng máy tính
66 Phương pháp chữa trị
67 Quần áo
68 Quân đội
69 Rạp hát
70 Rạp xiếc thú
71 Sở công an
72 Tên các nước trên thế giới bằng tiếng Trung
73 Thư viện
74 Thực phẩm
75 Thuốc
76 Thuốc đông y và thuốc pha chế sẵn
77 Thuốc đông y và thuốc pha chế sẵn
78 Thủy cung
79 Tòa án
80 Tòa soạn báo, tạp chí
81 Trường học
82 Văn phòng phẩm
83 Vật liệu ngũ kim
84 Viện bảo tàng
85 Vũ trường
86 Vườn bách thảo
87 Vườn thú
88 Xây dựng
89 Xí nghiệp công nghiệp

54 dân tộc Việt Nam bằng tiếng Trung tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bánh tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bảo hiểm tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bất động sản tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bến tàu thủy tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bệnh viện tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bến xe tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bệnh tật tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bộ phận của cơ thể tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bóng chuyền tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bóng đá tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bóng rổ tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Bưu điện tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Cá tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Các loại gỗ tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Các loại vải tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Cây cối tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Chim muông tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Chợ thực phẩm tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Chữa bệnh bằng châm cứu tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Cỏ tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Cơ khí tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Côn trùng tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Công ty ngoại thương tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Công ty quảng cáo và nhà xuất bản tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Cửa hàng bách hóa tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Đài khí tượng tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Đài phát thanh và truyền hình tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Điện ảnh tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Điện máy tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Điện thoại tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Đồ uống tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Đội cứu hỏa tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Đồng hồ tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Động vật tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Du lịch tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Dụng cụ y tế tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Gia vị trong tiếng Trung tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Giày mũ tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Hải quan tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Hiệu ảnh tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Hiệu cắt tóc tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Hoa tươi tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Khách sạn tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Lễ nghi tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,May mặc tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Màu sắc tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Mỏ tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Mỏ dầu tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Một số bệnh thường gặp tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Ngân hàng tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Ngành kế toán tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Nhà ga tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Nhà máy điện tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Nhà thi đấu thể thao tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Nhà thờ và chùa chiền tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Nhà tù tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Nhạc cụ tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Nơi ở tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Nơi vui chơi giải trí tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Ô tô tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Phòng bảo vệ môi trường tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Phòng giao dịch chứng khoán tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Phòng hòa nhạc tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Phòng máy tính tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Phương pháp chữa trị tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Quần áo tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Quân đội tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Rạp hát tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Rạp xiếc thú tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Sở công an tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Tên các nước trên thế giới bằng tiếng Trung tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Thư viện tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Thực phẩm tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Thuốc tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Thuốc đông y và thuốc pha chế sẵn tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Thuốc đông y và thuốc pha chế sẵn tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Thủy cung tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Tòa án tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Tòa soạn báo, tạp chí tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Trường học tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Văn phòng phẩm tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Vật liệu ngũ kim tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Viện bảo tàng tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Vũ trường tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Vườn bách thảo tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Vườn thú tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Xây dựng tiếng trung là gì, tiếng trung là gì,Xí nghiệp công nghiệp

Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: