Category: Học tiếng Trung

Ý nghĩa chữ Thọ trong tiếng Trung

Chữ Thọ Trong tiếng Trung là 寿 shòu có nghĩa là sống thọ, cao tuổi. Chữ thọ cũng là chữ phổ biến trong tục xin chữ...