Category: Tiếng Hoa Hằng Ngày

tiếng hoa hằng ngày bài 11

Tiếng hoa hằng ngày bài 11 Ở quán karaoke

Cùng nhau tự học tiếng Hoa với bài viết Tiếng hoa hằng ngày bài 11 Ở quán karaoke. 在卡拉OK – Ở quán ka-ra-ô-kê1. 你平时喜欢听什么音乐?Nǐ píngshí xǐhuan tīng shénme yīnyuè?Bình thường bạn thích nghe nhạc gì?