Tự học tiếng Hoa chuyên ngành nhanh và hiệu quả!

tieng hoa hang ngay bai 22

Tiếng hoa hằng ngày bài 22 Hỏi đường và xe bus

**Phương hướng: 东西南北 dōng xī nán běi Đông Tây Nam Bắc “东 dōng” có nghĩa là “phía đông”. Trong khẩu ngữ, người Trung Quốc...